Wat is een Lithium Blusser?

Lithiumblusser voor elektrische brand bestellen

In onze moderne wereld worden lithium-ion batterijen steeds vaker gebruikt, van het aandrijven van onze smartphones en laptops tot het bekrachtigen van elektrische voertuigen. Echter, deze batterijen brengen een risico op lithiumbranden met zich mee, die moeilijk te blussen zijn met standaard brandblussers. Hier komt de lithium blusser om de hoek kijken. Maar wat is […]

Gevaren lithiumbrand

Lithiumblusser blust accu van telefoon, fiets, step alle andere elektrische apparaten

Lithium-ion batterijen zijn de stille krachten achter veel van onze dagelijkse gadgets en elektrische voertuigen. Echter, ze brengen een potentieel gevaar met zich mee: lithiumbranden. In dit artikel verkennen we de gevaren van lithiumbranden en bieden we waardevolle tips om deze te voorkomen en te bestrijden. Wat maakt lithiumbranden gevaarlijk? Lithiumbranden zijn bijzonder intens en […]

Hoe blus je een Lithiumbrand?

Lithiumbrand blussen met hydrogel

De toenemende populariteit van Li-ion-batterijen is enorm. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven en werknemers de bijbehorende veiligheidsrisico’s begrijpen. Deze instructie moet gericht zijn op de basisrichtlijnen voor hantering en opslag om zodoende brand en letsel op de werkplek te voorkomen. Kortsluiting door fabricage fout Er zijn twee basistypen lithiumbatterijstoringen. De eerste betreft […]

Welke blusser is geschikt voor welke brandklasse?

Brandklasse A, B, C, D, E, F

Kies de juiste brandblusser bij de juiste brandklasse. Bij het bestrijden van een brand heeft u voor elke actief ingeschakelde brandstofsoort een ander type blusser nodig. Doordat elk type blusmiddel is ontworpen voor een andere brand, is het cruciaal om te weten welke brandblusser geschikt is voor welk type brand. Om het eenvoudiger te maken […]