Wat is een lithiumblusser?

Een lithiumblusser oftwel een lithiumbrandblusser is een brandblusser die speciaal is ontwikkeld voor het blussen van Lithium branden. Dit zijn branden die voorkomen bij accu’s en batterijen ook wel elektrische branden genoemd.  

Gevaren lithiumbrand

Klachten bij Lithiumbrand Veel voorkomende klachten na het inademen van dit rookgas zijn prikkelhoest, irritatie van de huid en slijmvliezen van ogen, neus, keel en luchtwegen met roodheid, tranenvloed, keelpijn en hoesten. Langdurige gevolgen Bij branden met lithium-ionbatterijen zullen systemische gevolgen niet onmiddellijk optreden, maar in het geval van langdurige en hoge blootstelling moet hier […]

Hoe blus je een Lithiumbrand?

De toenemende populariteit van Li-ion-batterijen is enorm. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven en werknemers de bijbehorende veiligheidsrisico’s begrijpen. Deze veiligheidsinstructie moet gericht zijn op de basisrichtlijnen voor hantering en opslag om zodoende brand en letsel op de werkplek te voorkomen. Kortsluiting door fabricage fout Er zijn twee basistypen lithiumbatterijstoringen. De eerste betreft […]

Kies de juiste brandblusser

Kies de juiste brandblusser. Bij het bestrijden van een brand heeft u voor elke actief ingeschakelde brandstofsoort een ander type blusser nodig. Doordat elk type blusmiddel is ontworpen voor een andere brand, is het cruciaal om te weten welke brandblusser geschikt is voor welk type brand. Om het eenvoudiger te maken zijn de brandblussers ingedeeld […]