Nee, wij zijn van mening dat dit niet nodig, aangezien de AED zelf op dagelijkse basis zelftests uitvoert.