Nog meer lithium in Australië gevonden

map of Australia

Aruma Resources heeft hoogwaardige lithium- en rubidiumresultaten verkregen uit een monster van rotssplinters. Deze monsters zijn genomen in het westen van Australië. In totaal zijn 11 monsters genomen over een afstand van 500 m na het eerste boorprogramma van het bedrijf op deze locatie in februari.

Resultaten van de proefboringen

De resultaten omvatten lithium van hoge kwaliteit tot 1,96 procent lithiumoxide. De rubidium is ook van zeer hoge kwaliteit tot 1,42 procent rubidiumoxide. Ook werden cesiumwaarden tot 1550 deeltjes per miljoen gemeten. Het nemen van monsters was bedoeld om te testen of de testen verder kunnen worden uitgebreid. De eerste boringen vormden slechts het begin van de exploratie van het project. Op basis van de resultaten zijn er oppervlakteboorringen uitgevoerd om de variaties in de gradaties te onderzoeken. De resultaten van de hoogwaardige lithium- en rubidiumspaanders zijn zeer bemoedigend.

Eerste boringen in April

In april werden bij de eerste boringen lithiumwaarden tot 1,14 procent lithiumoxide aangetroffen in een 25 meter dikke verticale pegmatiet met een doorsnede van meer dan 1500 meter. Tot de beste resultaten behoorden 10 m met 0,62 procent lithiumoxide en 0,57 procent rubidiumoxide en 7 m met een gehalte van 0,76 procent lithiumoxide en 0,69 procent rubidiumoxide.
Het bedrijf zegt dat pegmatieten werden ontdekt in alle 13 gaten, met één treffer dicht bij de oppervlakte die een 25 meter dik verticaal lichaam vertoont vanaf slechts 17 meter diepte. Er worden nu plannen gemaakt om de resterende 1800 m in Mount Deans als prioriteit te voltooien.
De lithiumcorridor, in het zuidoosten van West Australië, herbergt meerdere belangrijke lithiumprojecten. Deze projecten zijn het Mt Marion, Bald Hill en Buldania project. Volgens Aruma bevindt Mount Deans zich in dezelfde gesteentes en structuren als de andere lithiumafzettingen.

De vindplaats van het Lithium

De vindplaats ligt ongeveer 170 km ten zuiden van de stad Kalogoorlie-Boulder en ongeveer 10 km ten zuiden van het mijnstadje Norseman. Rubidium wordt gebruikt in zonnepanelen, glasvezelkabels, GPS-systemen, nachtkijkers en natrium ion-batterijen. Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap uit 2022 zal de behoefte aan mineralen om de toekomstige doelstellingen inzake klimaatstabilisering te halen, verviervoudigen of zelfs toenemen, waarbij lithium naar verwachting de snelste groei in de vraag zal kennen. Geoscience Australia zegt dat West Autstralië bijna alle lithiumvoorraden van het land heeft en dat de rest van de voorraden in het Noordelijk Territorium ligt.

Onze voordelen

Advies nodig?

- Uitgelicht product -

ASAPs Lithium Blusser

De Lithium brandblusser van ASAPs is een schuimblusser om accu branden tot 1000 Volt te blussen. De Lithiumblusser is een Nederlands product, 100 PFAS vrij, milieuvriendelijk en volledig recyclebaar is. Naast Lithiumbranden blust het ook brandklasse A en F branden.

 175,00 Incl. BTW (Excl. BTW  144,63)

Lithium nieuws