Richtlijnen opslag lithiumaccu

Hoe sla je een lithiumaccu op

Richtlijnen opslag lithiumaccu; Onlangs heeft verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden eisen gesteld aan de veilige opslag van (e-bike)accu’s. Zij komen dit jaar ook met een PGS37-richtlijn, maar die geldt niet voor fietsenwinkels. Daarom gaan ze in gesprek met gemeentebesturen die aan winkels leveren.

Opslag lithium-ion batterijen steeds populairder

De opslag van lithium-ion batterijen en -accu’s wordt steeds populairder vanwege de verschillende risico’s. Waar ze het meest van verschillen, zijn de stabiliteitsniveaus die ze bieden. Sommige zullen bijvoorbeeld onstabiel worden onder overbelasting, diepe ontlading en hoge en lage temperaturen. Anderen blijven onder dergelijke omstandigheden stabiel, maar kunnen bij een botsing breken. Dit kan leiden tot kortsluiting, thermische uitbarsting en brand waarbij zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen.

Voor wie zijn de richtlijnen voor opslag van de lithiumaccu opgesteld?

De richtlijnen voor opslag van lithiumaccu’s gelden alleen voor bedrijven die 333 kg of meer aan lithiumaccu’s in voorraad hebben. Deze nieuwe bepalingen hebben geen invloed op batterijen die al in gebruik zijn, maar alleen op batterijen die worden vervangen of gerepareerd. Verzekeringsmaatschappijen zullen retailers vertellen dat ze om een speciaal label op deze eerdere modellen moeten vragen om zichzelf te beschermen.

Verzekeringsvoorwaarden Nationale Nederlanden

Ook Nationale Nederlanden wil dit voorkomen en heeft ook een preventierichtlijn opgesteld. Het is ze niet gelukt om de richtlijn van de ene op de andere dag op te stellen, maar ze doen nog steeds hun best. Zij hebben onderzoek gedaan naar de toeleveringsketen van fietsen, inclusief uitgebreide interviews met experts in de branche. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een standaard preventierichtlijn. Dit is de eerste stap in een broodnodige richtlijn voor de fietssector. De richtlijnen die worden gesteld, moeten leidend worden in een verzekeringsaanvraag die een retailer zal indienen.

Richtlijnen opslag lithiumaccu voor fietsenwinkel

Nationale Nederlanden heeft de risico’s van het werken met (accu)laders en de veiligheidsmaatregelen op de website vermeld. Ze hebben ook veiligheidsvideo’s vrijgegeven die mensen kunnen bekijken.

 • Laad uw batterijen op wanneer u in de buurt kunt zijn. Als er iets misgaat, kun je er snel bij zijn. Plaats de batterijladers in een verder lege ruimte, zoals een vergaderruimte – op die manier is er alleen in die ruimte als er brand is.
 • U moet ontvlambare materialen op minstens een meter afstand houdt van uw batterij en het apparaat waarin deze zich bevindt. De oplader moet duidelijk aangeven bij welke batterij de oplader hoort, aangezien verschillende batterijen verschillende veiligheidsmaatregelen hebben.

 • De batterij en oplader moet u niet op de grond bewaren, maar ook niet te hoog opslaan i.v.m. valgevaar. Beschadiging van de batterij is een potentieel gevaar.

 • Zorg ervoor dat er een brandblusser in de buurt van een acculader is. U kunt de schuimblusser gebruiken om het vuur te blussen, maar u moet de schuimblusser op de batterij gebruiken. Hiervoor is een speciale lithiumblusser nodig.

 • Haal de accu’s van beschadigde e-bikes, elektrische scooters of verzorgingshulpmiddelen direct uit het vervoermiddel. Sluit alles pas weer aan na een zorgvuldige controle van hun elektrische systeem door een specialist.

 • Batterijen met mechanische schade door bijvoorbeeld vallen of stoten vormen een hoger brandrisico. Opslag in het gebouw mag alleen buiten plaatsvinden. Wat zijn de risico’s van lithiumbatterijen en oplaadapparaten?

Ontstaan van lithiumbrand

 • Kortsluitingen zijn gevaarlijk omdat ze ertoe kunnen leiden dat batterijen oververhit raken. Dit kan op zijn beurt betekenen dat het in brand vliegt en letsel veroorzaakt.

 • Te veel hitte kan leiden tot lekkage van de brandbare inhoud, waardoor brand- of explosiegevaar ontstaat

 • Vonken: als u een opgeladen batterij loskoppelt van de oplader terwijl de stroom is ingeschakeld, kan de kortsluiting vonken doen vliegen.

 • Als er kortsluiting optreedt in een batterij, kan de schade onomkeerbaar zijn en kan de batterij oververhit raken, wat kan leiden tot een explosie.

 • Het gebruik van een niet-batterijlader kan oververhitting, brand en/of explosies veroorzaken. Houd rekening met de maximale laadstroom bij het kiezen van een oplader voor uw telefoon.

Onze voordelen

Advies nodig?

- Uitgelicht product -

ASAPs Lithium Blusser

De Lithium brandblusser van ASAPs is een schuimblusser om accu branden tot 1000 Volt te blussen. De Lithiumblusser is een Nederlands product, 100 PFAS vrij, milieuvriendelijk en volledig recyclebaar is. Naast Lithiumbranden blust het ook brandklasse A en F branden.

 175,00 Incl. BTW (Excl. BTW  144,63)

Lithium nieuws